goal.png

Jako ekspert ds. rozwoju pracowników...

Tworzyłam i prowadziłam autorskie programy szkoleniowe skierowane do kadry menedżerskiej, zarządów oraz pracowników produkcji.

Przeprowadziłam ponad 2000 godzin szkoleniowych. Wśród nich m.in. szkolenia z komunikacji, budowania kultury feedbacku, pracy zespołowej, szkolenia Kół Jakości, symulacje produkcyjne, programy rozwojowe dla trenerów wewnętrznych, szkolenia dot. systemów ocen pracowniczych, programy z zakresu wartości i etyki firmy, szkolenia
z motywowania, treningi instruktorów stanowiskowych, programy wdrożenia nowych pracowników. 


Byłam coachem wewnętrznym, mentorem nowych pracowników, asesorem w sesjach Assessment Center, występowałam w roli mediatora w konfliktach między pracownikami.

value (1).png

Jako manager...

Jako HR Manager, byłam odpowiedzialna za kreowanie polityki personalnej, rekrutację kierowników, przygotowanie systemów, procedur i narzędzi HR w nowo otwieranym oddziale globalnej firmy.

Przygotowywałam przyszłych liderów do wejścia w nową rolę: szkoląc, coachując, pracując jako mentor. Kierowałam również obszarem Troski o Klienta (Customer Care) w firmie sektora HoReCa.

menu (1).png

Jako szef projektów...

Projektowałam, wdrażałam i zarządzałam systemami rozwoju pracowników (stworzyłam np. wewnętrzny program szkoleń językowych dla 180 osób, strukturę szkoleń i system Kół Jakości
dla fabryki zatrudniającej 1700 osób).

Współpracowałam z Dyrektorami Operacyjnymi w zakresie identyfikowania i realizacji celów strategicznych dla Pionu Operacji (restauracje i kawiarnie) na rynku polskim, czeskim, węgierskim
i bułgarskim. Zarządzałam projektami strategicznymi zorientowanymi na optymalizację procesów biznesowych.

 

Przeprowadziłam wiele projektów rekrutacyjnych na stanowiska kierownicze, inżynierskie i specjalistyczne. Odpowiadałam
za badania poziomu satysfakcji pracowniczej.